No Picture
ผัก

ผักสลัดโอ๊คลีฟ

ผักสลัดโอ๊คลีฟ ►ผักสลัดโอ๊คลีฟ (Oak leaf lettuce) เป็นพืชล้มลุกขนาดเล็ก มีอายุสั้นฤดูเดียว ลำต้นเดี่ยว มีลักษณะกลมๆ อวบอ้วน มีข้อสั้นๆ จะมีก้านใบยาวอวบน้ำหุ้มอยู่ ออกเรียงสลับ […]