ผักแขยง (Rice Paddy Herb) เป็นพืชผักสมุนไพร ที่เป็นที่รู้จักกันดี เป็นผักพื้นบ้านของอีสาน
ผัก

ผักแขยง

ผักแขยง ►ผักแขยง (Rice Paddy Herb) เป็นพืชผักสมุนไพร ที่เป็นที่รู้จักกันดี เป็นพืชล้มลุกขนาดเล็ก ลำต้นกลมกลวงเล็กๆ อวบน้ำ ลำต้นตั้งตรงหรือทอดเลื้อย ใบมีลักษณะทรงรียาว โคนใบหุ้ […]