No Picture
ผัก

ผักโขมหัด

ผักโขมหัด ►ผักโขมหัด (Slender Amaranth) เป็นพืชล้มลุกขนาดเล็ก มีอายุสั้นฤดูเดียว ลำต้นเดี่ยวตั้งตรง มีทรงพุ่มแตกกิ่งก้านมาก มีลักษณะกลมๆหรือเป็นเหลี่ยม ผิวเรียบหรือมีขนเล็กๆ ม […]

No Picture
ผัก

ผักโขมสวน

ผักโขมสวน ►ผักโขมสวน (Joseph’s coat) เป็นพืชล้มลุกขนาดเล็ก มีอายุสั้นฤดูเดียว ลำต้นเดี่ยวตั้งตรง มีทรงพุ่มแตกกิ่งก้านมาก มีลักษณะกลมๆหรือเป็นเหลี่ยม ผิวเรียบหรือมีขนเล็ก […]

No Picture
ผัก

ผักโขมจีน

ผักโขมจีน ►ผักโขมจีน (Chinese Spinach) เป็นพืชล้มลุกขนาดเล็ก ลำต้นเดี่ยวมีทรงพุ่ม แตกกิ่งก้านสาขา มีลักษณะกลมๆ อวบมีขนาดใหญ่ มีก้านใบยาว ออกเรียงสลับโดยรอบๆ ลำต้นมีหนามหรือไม่ […]

No Picture
ผัก

ผักโขมหนาม

ผักโขมหนาม ►ผักโขมหนาม (Spiny Amaranth) เป็นพืชล้มลุกขนาดเล็ก มีอายุสั้นฤดูเดียว ลำต้นเดี่ยวตั้งตรง มีทรงพุ่มแตกกิ่งก้านมาก มีลักษณะกลมๆหรือเป็นเหลี่ยม ผิวเรียบหรือมีขนเล็กๆ ม […]

No Picture
ผัก

ผักโขม

ผักโขม ►ผักโขม (Amaranth) เป็นพืชล้มลุกขนาดเล็ก ลำต้นเดี่ยวมีทรงพุ่ม แตกกิ่งก้านสาขา มีลักษณะกลมๆ โคนมีสีแดงอมน้ำตาล มีก้านใบยาว ออกเรียงสลับโดยรอบๆ มีสีเขียว ลำต้นมีหนามหรือไ […]

ผักโขมผัดน้ำมันหอย
สูตรผัด

ผักโขมผัดน้ำมันหอย

ผักโขมผัดน้ำมันหอย ►ผักโขมผัดน้ำมันหอย เมนูอาหารเพื่อสุขภาพ รสชาติกลมกล่อมหอมอร่อย ผักโขมกรุบกรอบ สีเขียวสวยงาม ผัดกับน้ำมันหอย หอมอร่อยเข้ากัน รับประทานกับข้าวสวยร้อนๆ หรือข้ […]