พริกชี้ฟ้า (Cayenne Pepper) ผลมีทรงกลมยาว ปลายเรียวแหลม โค้งงอ ผลดิบมีสีเขียวเข้ม ผลสุกมีสีแดง มีรสชาติเผ็ด
พืชสมุนไพร

พริกชี้ฟ้า

พริกชี้ฟ้า ►พริกชี้ฟ้า (Cayenne Pepper) เป็นพืชผักสมุนไพร เป็นไม้ทรงพุ่มขนาดเล็ก ผลมีลักษณะทรงกลมยาว ปลายเรียวแหลม โค้งงอ ผิวเปลือกหนาลื่นเป็นมัน ผลดิบมีสีเขียวเข้ม ผลสุกมีสีแ […]