พริกหวาน (Bell Pepper) เป็นพริกชนิดหนึ่ง ผลคล้ายรูประฆัง ทรงสี่เหลี่ยมหรือหกเหลี่ยม มีขนาดใหญ่ ผิวเปลือกหนาลื่นเป็นมัน ผลมีสีแดง สีเขียว สีส้ม สีเหลือง หรือสีม่วง ตามสายพันธุ์ รสชาติหวานกรอบ
พืชสมุนไพร

พริกหวาน

พริกหวาน ►พริกหวาน (Bell Pepper) เป็นพริกชนิดหนึ่ง เป็นพืชผักสมุนไพร เป็นไม้ทรงพุ่มขนาดเล็ก ผลเป็นผลเดี่ยว มีลักษณะคล้ายรูประฆัง ทรงสี่เหลี่ยมหรือหกเหลี่ยม มีขนาดใหญ่ ผิวเปลือ […]