บวบงู (Snake Gourd) เป็นบวบชนิดหนึ่ง เป็นไม้เลื้อยมีอายุสั้น ผลกลมเรียวยาวโค้งยาวบิดงอ ปลายผลแหลม เปลือกบางผิวเรียบ มีสีเขียวมีลายเส้นสีขาวตามยาว
ผัก

บวบงู

บวบงู ►บวบงู (Snake Gourd) เป็นบวบชนิดหนึ่ง เป็นพืชผักสมุนไพร เป็นไม้เลื้อยมีอายุสั้น ผลคล้ายงู ผลมีลักษณะกลมเรียวยาว โค้งยาวบิดงอ ปลายผลแหลม เปลือกบางผิวเรียบ มีสีเขียวมีลายเ […]

มะระจีน (Bitter Melon) เป็นไม้เลื้อย อยู่ในวงค์เดียวกับแตง ผลทรงยาวรีเปลือกบาง ผิวขรุขระมีร่องลึกตามยาว ผลมีสีเขียวอ่อนมีรสชาติขม
ผัก

มะระจีน

มะระจีน ►มะระจีน (Bitter Melon) เป็นพืชผักสมุนไพร อยู่ในวงค์เดียวกับแตง เป็นไม้เลื้อย ผลมีลักษณะทรงยาวรี เปลือกบาง ผิวขรุขระมีร่องลึกตามยาว ผลมีสีเขียวอ่อน มีรสชาติขม มีถิ่นกำ […]

กะหล่ำดอก-cauliflower พืชผักสมุนไพร เป็นพืชล้มลุก อยู่ในตระกูลเดียวกับกะหล่ำปลี ใช้ดอกรับประทาน
ผัก

กะหล่ำดอก

กะหล่ำดอก ►กะหล่ำดอก (Cauliflower) เป็นพืชล้มลุก อยู่ในตระกูลเดียวกับกะหล่ำปลี ดอกอยู่เป็นช่อ เป็นดอกเดี่ยว มีดอกขนาดเล็กๆ อยู่รวมกันเป็นช่ออัดตัวกันแน่น ในดอกเดียวกัน ดอกมีหล […]

สะตอ(Bitter Bean) เป็นไม้ยืนต้น มีลำต้นเดี่ยวแข็ง มีฝักยาว มีกลิ่นฉุนเฉพาะตัว
ผัก

สะตอ

สะตอ ►สะตอ (Bitter Bean) เป็นไม้ยืนต้น มีลำต้นเดี่ยวแข็ง มีฝักยาว มีกลิ่นฉุนเฉพาะตัว ใช้เมล็ดรับประทาน มีรสชาติหวานมันกรอบ มีถิ่นกำเนิดในภาคใต้ประเทศไทย ได้มีการปลูกกันในทั่วป […]

กระถิน (white popinac) เป็นพืชผักสมุนไพร เป็นไม้ต้นขนาดเล็ก มีลำต้นเดี่ยว
ผัก

กระถิน

กระถิน ►กระถิน (White Popinac) เป็นพืชผักสมุนไพร เป็นไม้ต้นขนาดเล็ก มีลำต้นเดี่ยว ทรงต้นเป็นเรือนยอด ลำต้นมีลักษณะกลมๆ แข็งและเหนียว ใช้รับประทานยอดอ่อน ฝักอ่อน เมล็ด มีรสชาติ […]

ผักบุ้งจีน-water convolvulus เป็นพืชผักสมุนไพรใบเขียว ที่อยู่ในวงศ์ผักบุ้ง
ผัก

ผักบุ้งจีน

ผักบุ้งจีน ►ผักบุ้งจีน (Water Convolvulus) เป็นพืชผักใบเขียว เป็นพืชผักสมุนไพร อยู่ในวงศ์ผักบุ้ง เป็นไม้ล้มลุก มีลำต้นสีเขียวกลวง มีใบสีเขียว มีก้านใบสีเหลือง ก้านดอกมีสีขาว ด […]

ตำลึง (Ivy Gourd) เป็นพืชผักสมุนไพร เป็นไม้เลื้อยที่มีมือจับ ใช้สำหรับเลื้อยเกาะต้นไม้ใหญ่
ผัก

ตำลึง

ตำลึง ►ตำลึง (Ivy Gourd) เป็นพืชผักสมุนไพร เป็นไม้เลื้อยที่มีมือจับ ใช้เลื้อยเกาะไม้หลักหรือต้นไม้ใหญ่ มีสีเขียวจัด ตำลึงเป็นไม้เถา เป็นพืชยื่นต้น ใบและยอดตำลึง มีสีเขียวใช้รั […]

ผักบุ้งไทย เป็นพืชผักสมุนไพรใบเขียว เป็นพืชที่อยู่ในวงศ์ผักบุ้ง เป็นพันธุ์ผักบุ้งดั้งเดิมของไทย
ผัก

ผักบุ้งไทย

ผักบุ้งไทย ►ผักบุ้งไทย (Water morning glory) เป็นพันธุ์ผักบุ้งท้องถิ่น เป็นพืชผักใบเขียว เป็นพืชผักสมุนไพร อยู่ในวงศ์ผักบุ้ง เป็นไม้ล้มลุก มีข้อโปร่งเลื้อยแผ่ไปตามพื้นหรือผิวน […]

ผักบุ้ง หรือเรียกอีกอย่างว่า ผักทอดยอด เป็นพืชผักสมุนไพร
ผัก

ผักบุ้ง

ผักบุ้ง ►ผักบุ้ง (Morning Glory) เป็นพืชผักใบเขียว เป็นพืชผักสมุนไพร ที่เป็นที่รู้จักกันดี มีเถาเลื้อยลอยน้ำได้ ใช้ลำต้น ใบและยอดอ่อนรับประทาน มีถิ่นกำเนิดอยู่ในเอเชียตะวันออก […]

มะรุม-moringa เป็นพืชผักสมุนไพรพื้นบ้าน
ผัก

มะรุม

มะรุม ►มะรุม (Moringa) เป็นพืชผักสมุนไพรพื้นบ้าน เป็นพันธุ์ไม้ขนาดกลาง เป็นพืชยื่นต้น ใช้ใบ ยอดอ่อน ดอก และผักอ่อนรับประทาน มีถิ่นกำเนิดในประเทศอินเดีย ศรีลังกา ในเขตเอเชียไมเ […]