สะตอ(Bitter Bean) เป็นไม้ยืนต้น มีลำต้นเดี่ยวแข็ง มีฝักยาว มีกลิ่นฉุนเฉพาะตัว
ผัก

สะตอ

สะตอ ►สะตอ (Bitter Bean) เป็นไม้ยืนต้น มีลำต้นเดี่ยวแข็ง มีฝักยาว มีกลิ่นฉุนเฉพาะตัว ใช้เมล็ดรับประทาน มีรสชาติหวานมันกรอบ มีถิ่นกำเนิดในภาคใต้ประเทศไทย ได้มีการปลูกกันในทั่วป […]

ฟักทอง (Pumpkin) เป็นพืชล้มลุก มีอายุสั้น ลำต้นเป็นไม้เถาเลื้อย
ผัก

ฟักทอง

ฟักทอง ►ฟักทอง (Pumpkin) เป็นพืชล้มลุก มีอายุสั้น ลำต้นเดี่ยว เป็นไม้เถาเลื้อย เถาใหญ่แข็งและเหนียว ผลมีลักษณะทรงกลมแป้น มีเปลือกแข็ง ผิวขรุขระ มีเนื้อในสีเหลือง มีรสชาติหวานม […]

ผักบุ้งจีน-water convolvulus เป็นพืชผักสมุนไพรใบเขียว ที่อยู่ในวงศ์ผักบุ้ง
ผัก

ผักบุ้งจีน

ผักบุ้งจีน ►ผักบุ้งจีน (Water Convolvulus) เป็นพืชผักใบเขียว เป็นพืชผักสมุนไพร อยู่ในวงศ์ผักบุ้ง เป็นไม้ล้มลุก มีลำต้นสีเขียวกลวง มีใบสีเขียว มีก้านใบสีเหลือง ก้านดอกมีสีขาว ด […]

ผักบุ้งไทย เป็นพืชผักสมุนไพรใบเขียว เป็นพืชที่อยู่ในวงศ์ผักบุ้ง เป็นพันธุ์ผักบุ้งดั้งเดิมของไทย
ผัก

ผักบุ้งไทย

ผักบุ้งไทย ►ผักบุ้งไทย (Water morning glory) เป็นพันธุ์ผักบุ้งท้องถิ่น เป็นพืชผักใบเขียว เป็นพืชผักสมุนไพร อยู่ในวงศ์ผักบุ้ง เป็นไม้ล้มลุก มีข้อโปร่งเลื้อยแผ่ไปตามพื้นหรือผิวน […]

ผักบุ้ง หรือเรียกอีกอย่างว่า ผักทอดยอด เป็นพืชผักสมุนไพร
ผัก

ผักบุ้ง

ผักบุ้ง ►ผักบุ้ง (Morning Glory) เป็นพืชผักใบเขียว เป็นพืชผักสมุนไพร ที่เป็นที่รู้จักกันดี มีเถาเลื้อยลอยน้ำได้ ใช้ลำต้น ใบและยอดอ่อนรับประทาน มีถิ่นกำเนิดอยู่ในเอเชียตะวันออก […]

มะรุม-moringa เป็นพืชผักสมุนไพรพื้นบ้าน
ผัก

มะรุม

มะรุม ►มะรุม (Moringa) เป็นพืชผักสมุนไพรพื้นบ้าน เป็นพันธุ์ไม้ขนาดกลาง เป็นพืชยื่นต้น ใช้ใบ ยอดอ่อน ดอก และผักอ่อนรับประทาน มีถิ่นกำเนิดในประเทศอินเดีย ศรีลังกา ในเขตเอเชียไมเ […]

ชะอม (Climbing Wattle) เป็นไม่พุ่มขนาดย่อม ที่มีลำต้น และกิ่งก้านจะมีหนามแหลม
ผัก

ชะอม

ชะอม ►ชะอม (Climbing Wattle) เป็นพืชผักสมุนไพร เป็นไม้พุ่มที่มีขนาดย่อม เป็นพืชยื่นต้นมีอายุหลายปี มีลำต้น และกิ่งก้านมีหนามแหลม เป็นผักมีกลิ่นแรง ใบและยอดชะอมใช้รับประทาน มีถ […]

ถั่วพู (Winged Bean) เป็นไม้เลื้อย ไม่มีเนื้อไม้แต่มีอายุหลายปี
ผัก

ถั่วพู

ถั่วพู ►ถั่วพู (Winged Bean) เป็นพืชผักสมุนไพร เป็นพืชล้มลุก เป็นไม้เถาเลื้อยพัน ไม่มีเนื้อไม้แต่มีอายุหลายปี มีลำต้นเดี่ยว มีสีเขียวและเขียวปนม่วง เถาแข็งและเหนียว อยู่ในวงศ์ […]

ชะพลู (Wildbetal Leafbush) เป็นพืชผักใบเขียว เป็นพืชผักสมุนไพร
ผัก

ชะพลู

ชะพลู ►ชะพลู (Wildbetal Leafbush) เป็นพืชผักสมุนไพร เป็นพืชผักใบเขียว เป็นที่รู้จักกันดี เป็นพืชมีอายุยืนยาว ใช้ประโยชน์จากใบ มีกลิ่นหอม ชะพลูมีถิ่นกำเนิดอยู่ในเขตร้อน ของเอเช […]

ถั่วฝักยาวเป็นไม้เถาเลื้อย ที่จัดอยู่ในวงศ์เดียวกับถั่ว
ผัก

ถั่วฝักยาว

ถั่วฝักยาว ►ถั่วฝักยาว (Yard Long Bean) เป็นไม้เถาเลื้อย ที่จัดอยู่ในวงศ์เดียวกับถั่ว มีลักษณะลำต้นเดี่ยว ลำต้นเป็นเถาเลื้อย เถาแข็งและเหนียว คล้ายกับถั่วพู มีฝักกลมยาวมีสีเขี […]