ฟักข้าว (Spring Bitter Cucumber) อยู่ตระกูลเดียวกับแตงกวาและมะระ ผลทรงกลมรีทรงไข่ ผิวเปลือกหนามีหนามเล็กๆทั่วผล มีสีแดงหรือสีส้มอมแดง
ผลไม้

ฟักข้าว

ฟักข้าว ►ฟักข้าว (Spring Bitter Cucumber) เป็นผลไม้ชนิดหนึ่ง อยู่ตระกูลเดียวกับแตงกวาและมะระ เป็นไม้เลื้อยที่มีอายุยืน ผลมีลักษณะทรงกลมรี ทรงไข่ ผิวเปลือกหนามีหนามเล็กๆ ทั่วผล […]