ฟักเขียว (Winter Melon) เป็นไม้เถาเลื้อยมีอายุสั้น ผลทรงกลมเรียวยาว เปลือกเรียบแข็งสีเขียว มีนวลขาวทั่วผล
ผัก

ฟักเขียว

ฟักเขียว ►ฟักเขียว (Winter Melon) เป็นพืชล้มลุก เป็นไม้เถาเลื้อยมีอายุสั้น ผลมีลักษณะทรงกลมเรียวยาว มีเปลือกเรียบแข็งสีเขียว มีนวลขาวทั่วผล ตรงกลางมีใส้ภายในผล มีเมล็ดเรียงอยู […]