มะกอกฝรั่ง (Ambarella) ผลทรงกลมรูปไข่ ผิวเปลือกบาง มียางเล็กๆเกาะทั่วผล ผลแก่มีสีเขียวอมเหลือง เนื้อแน่นกรอบ มีรสชาติเปรี้ยวอมหวานมัน
ผลไม้

มะกอกฝรั่ง

มะกอกฝรั่ง ►มะกอกฝรั่ง (Ambarella) เป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ ต้นเป็นทรงพุ่ม ผลมีลักษณะทรงกลมรูปไข่ ผิวเปลือกบาง มียางเล็กๆเกาะทั่วผล ผลอ่อนมีสีเขียวเข้ม ผลแก่มีสีเขียวอมเหลือง มีเ […]