มะขามเทศ (Manila Tamarind) เป็นพืชผลไม้พื้นบ้าน
ผลไม้

มะขามเทศ

มะขามเทศ ►มะขามเทศ (Manila Tamarind) เป็นพืชผลไม้พื้นบ้าน เป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ กิ่งมีหนามแหลม มีฝักลักษณะกลมโค้งงอ มีเนื้อสีชมพู หรือสีขาว มีรสชาติหวานมัน หรือฝาดตามสายพันธุ์ […]