มะยงชิด (Plango) เป็นผลไม้มีลักษณะคล้ายกับมะปราง ผลมีรูปทรงไข่กลมรี ผิวเปลือกหนากว่ามะปราง ไม่มียาง ผลใหญ่กว่ามะปราง
ผลไม้

มะยงชิด

มะยงชิด ►มะยงชิด (Plango) เป็นผลไม้มีลักษณะคล้ายกับมะปราง เป็นผลไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ เป็นทรงพุ่มทึบ ผลมีลักษณะรูปทรงไข่กลมรี โคนมนปลายรี ผิวเปลือกเกลี้ยงเป็นมันหนากว่ามะปราง ผลมี […]

มะปราง (Marian Plum) เป็นผลไม้มีลักษณะคล้ายกับมะยงชิด ผลทรงไข่กลมรี
ผลไม้

มะปราง

มะปราง ►มะปราง (Marian Plum) เป็นผลไม้คล้ายกับมะยงชิด เป็นผลไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ เป็นทรงพุ่มทึบ ผลมีลักษณะรูปทรงไข่กลมรี เปลือกเกลี้ยงบางเป็นมัน ผลอ่อนมีสีเขียวอ่อน มีรสชาติมัน ม […]