มะม่วงหาวมะนาวโห่ (Carunda) ผลทรงกลมรีเรียวเล็ก ผลแก่มีสีแดง มีรสชาติเปรี้ยวจัด มีถิ่นกำเนิดในประเทศอินเดีย
ผลไม้

มะม่วงหาวมะนาวโห่

มะม่วงหาวมะนาวโห่ ►มะม่วงหาวมะนาวโห่ (Carunda) เป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็ก ผลมีลักษณะทรงกลมรีเรียวเล็ก ผิวเปลือกบางเรียบเกลี้ยงเป็นมัน ผลแก่มีสีแดง มีรสชาติเปรี้ยวจัด ผลสุกจัดมีสีดำ […]