มะรุม-moringa เป็นพืชผักสมุนไพรพื้นบ้าน
ผัก

มะรุม

มะรุม ►มะรุม (Moringa) เป็นพืชผักสมุนไพรพื้นบ้าน เป็นพันธุ์ไม้ขนาดกลาง เป็นพืชยื่นต้น ใช้ใบ ยอดอ่อน ดอก และผักอ่อนรับประทาน มีถิ่นกำเนิดในประเทศอินเดีย ศรีลังกา ในเขตเอเชียไมเ […]