มะเขือเปราะ (Thai Eggplant) เป็นพืชผักสมุนไพร ผลมีรูปไข่ทรงรี หรือกลมแป้น ผิวบางเรียบเป็นมัน ผลมีสีเขียวลายขาว เนื้อแน่นกรอบฉ่ำน้ำ
ผัก

มะเขือเปราะ

มะเขือเปราะ ►มะเขือเปราะ (Thai Eggplant) เป็นพืชล้มลุก เป็นพืชผักสมุนไพร เป็นไม้ทรงพุ่มขนาดเล็ก มีขนอ่อนๆปกคลุม ผลมีลักษณะรูปไข่ทรงรี หรือกลมแป้น ผิวบางเรียบเป็นมัน ผลมีสีเขีย […]