No Picture
ผลไม้

มะเม่า

มะเม่า ►มะเม่า (Thai Blueberry) เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลาง เป็นผลไม้พื้นบ้านของไทย ผลอยู่เป็นพวง มีลักษณะทรงกลมเล็กๆ ผิวเปลือกเรียบ ผลอ่อนสีเขียว ผลแก่สีแดง ผลสุกจัดมีสีดำ มีเนื้อส […]