No Picture
ผลไม้

มะไฟจีน

มะไฟจีน ►มะไฟจีน (Wampee) อยู่ตะกูลเดียวกับส้ม ผลคล้ายมะไฟ เป็นผลไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ ต้นเป็นทรงพุ่ม ผลออกเป็นพวง ผลมีลักษณะทรงกลม ผลอ่อนมีสีเขียว มีขนคล้ายกำมะหยี่ เมื่อผลสุกจะผ […]

No Picture
ผลไม้

มะไฟควาย

มะไฟควาย ►มะไฟควาย (Giant Baccaurea) เป็นมะไฟสายพันธุ์หนึ่ง ผลมีขนาดใหญ่กว่า เป็นผลไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ ต้นเป็นทรงพุ่ม ผลออกเป็นพวง ผลมีขนาดใหญ่กว่า มีลักษณะทรงกลม ผิวเปลือกหนา ผ […]

ละไม (Lamai) เป็นผลไม้คล้ายกันกับมะไฟ ผลทรงกลมรี มีขั้วจุกชัดเจน ผิวเปลือกหนา มีสีน้ำตาลอ่อน เนื้อเป็นพูเล็กฟูนุ่มฉ่ำน้ำ มีสีขาว เปรี้ยวอมหวาน มีกลิ่นหอม
ผลไม้

ละไม

ละไม ►ละไม (Lamai) เป็นผลไม้คล้ายกันกับมะไฟ เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลาง ต้นเป็นทรงพุ่ม ผลมีลักษณะทรงกลมรี มีขั้วจุกชัดเจน ผิวเปลือกหนา มีสีน้ำตาลอ่อน เนื้อเป็นพูเล็ก เนื้อฟูนุ่มฉ่ำน […]

มะไฟ (Burmese Grape) ผลกลมเล็ก มีสีเหลืองอมครีม เนื้อเป็นพูเล็ก เนื้อฟูนุ่มฉ่ำน้ำ เปรี้ยวอมหวาน มีกลิ่นหอม
ผลไม้

มะไฟ

มะไฟ ►มะไฟ (Burmese Grape) เป็นผลไม้ยืนต้นขนาดกลาง ต้นเป็นทรงพุ่ม ผลมีลักษณะกลมเล็ก ผิวเปลือกบาง มีสีเหลืองอมครีม เนื้อเป็นพูเล็ก เนื้อฟูนุ่มฉ่ำน้ำ มีสีขาวขุ่นหรือสีชมพู ตามสา […]