ลางสาด (Langsat) เป็นผลไม้ชนิดเดียวกับลองกอง ผลทรงกลมรี เปลือกบางสีเหลือง มียางมากกว่าลองกอง เนื้อเป็นกลีบนุ่มฉ่ำน้ำ มีสีขาวขุ่นหวานอมเปรี้ยว มีกลิ่นหอม
ผลไม้

ลางสาด

ลางสาด ►ลางสาด (Langsat) เป็นผลไม้ชนิดเดียวกันกับลองกอง เป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็ก ต้นเป็นทรงพุ่มทึบ ผลมีลักษณะทรงกลมรี ผิวเปลือกบาง มีสีเหลือง มียางมากกว่าลองกอง เนื้อเป็นกลีบเล็ก […]

ลองกอง (Longkong) เป็นผลไม้ชนิดเดียวกับลางสาด ผลกลม เปลือกหนาหยาบ มีสีเหลืองนวล ยางน้อยกว่าลางสาด
ผลไม้

ลองกอง

ลองกอง ►ลองกอง (Longkong) เป็นผลไม้ชนิดเดียวกันกับลางสาด เป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็ก ต้นเป็นทรงพุ่มทึบ ผลมีลักษณะทรงกลม ผิวเปลือกหนาหยาบ มีสีเหลืองนวล มียางน้อยกว่าลางสาด เนื้อเป็นก […]