ลำไย (Longan) ผลกลมเล็ก เปลือกบางสาก มีสีน้ำตาล มีเนื้อนุ่มฉ่ำน้ำ
ผลไม้

ลำไย

ลำไย ►ลำไย (Longan) เป็นผลไม้ชนิดหนึ่ง เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลาง ต้นเป็นทรงพุ่มทึบ ผลมีลักษณะกลมเล็ก ผิวเปลือกบางสาก มีสีน้ำตาล มีเนื้อนุ่มฉ่ำน้ำ มีสีขาวหรือสีชมพู ตามสายพันธ์ุ มี […]