No Picture
ผลไม้

สมอจีน

สมอจีน ►สมอจีน (Chinese White Olive) เป็นผลไม้พื้นบ้าน เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลาง ต้นเป็นทรงพุ่ม ผลอยู่เป็นช่อ มีผลเดี่ยว มีลักษณะทรงกระสวย หัวท้ายมน ผิวเปลือกบาง ผลอ่อนมีสีเขียวอ่ […]

สมอไทย (Myrobalan Wood) ผลไม้พื้นบ้านของไทย ผลทรงกลมรูปไข่เรียวรี ผลอ่อนมีสีเขียว ผลแก่มีสีเขียวอมเหลือง หรือมีสีเขียวอมม่วง รสชาติเปรี้ยวขมอมฝาด
ผลไม้

สมอไทย

สมอไทย ►สมอไทย (Myrobalan Wood) เป็นผลไม้พื้นบ้านของไทย เป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ ต้นเป็นทรงพุ่ม ผลมีผลเดี่ยว มีลักษณะทรงกลมรูปไข่เรียวรี ผิวเปลือกบาง ผลอ่อนมีสีเขียว ผลแก่มีสีเขี […]