ข่าเป็นพืชสมุนไพร
พืชสมุนไพร

ข่า

ข่า ►ข่า (Galangal) เป็นพืชสมุนไพรไทย ที่เป็นที่รู้จักกันดี เป็นพืชตระกูลขิง เป็นพืชที่มีลำต้นอยู่ใต้ดินเรียกว่า “เหง้า” เป็นไม้ล้มลุก มีถิ่นกำเนิดในประเทศไทย และใ […]

สมุนไพรตะไคร้
พืชสมุนไพร

ตะไคร้

ตะไคร้ ►ตะไคร้ (Lemon Grass) เป็นสมุนไพรไทย ที่เป็นที่รู้จักกันดี เป็นพืชตระกูลหญ้า เป็นที่นิยมปลูกกันทั่วไปๆ เป็นสมุนไพรไทยที่มาแต่โบราณ มีทรงพุ่มเป็นกอ มีเหง้าอยู่ใต้ดิน แตก […]

มะกรูด
ผลไม้

มะกรูด

มะกรูด ►มะกรูด (Kaffir lime) เป็นพืชสมุนไพรไทย เป็นพืชตระกูลส้มและมะนาว เป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็ก ลำต้นและกิ่งมีหนามแหลม มีกลิ่นหอมมาก มีถิ่นกำเนิดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นที่ […]