สะตอ(Bitter Bean) เป็นไม้ยืนต้น มีลำต้นเดี่ยวแข็ง มีฝักยาว มีกลิ่นฉุนเฉพาะตัว
ผัก

สะตอ

สะตอ ►สะตอ (Bitter Bean) เป็นไม้ยืนต้น มีลำต้นเดี่ยวแข็ง มีฝักยาว มีกลิ่นฉุนเฉพาะตัว ใช้เมล็ดรับประทาน มีรสชาติหวานมันกรอบ มีถิ่นกำเนิดในภาคใต้ประเทศไทย ได้มีการปลูกกันในทั่วป […]