สะระแหน่ (Kitchen Mint) เป็นพืชสมุนไพร เป็นพืชประเภทไม้เลื้อยคลุมดิน ในสกุลตระกูลมิ้นต์
ผัก

สะระแหน่

สะระแหน่ ►สะระแหน่ (Kitchen Mint) เป็นพืชผักสมุนไพร ที่เป็นที่รู้จักกันดี เป็นพืชยืนต้น ประเภทไม้เลื้อยคลุมดิน ในสกุลตระกูลมิ้นต์ วงศ์กะเพรา ลำต้นเดี่ยวโคนต้นสูง สามารถนำไปใช้ […]