No Picture
ผัก

ดอกสะเดา

ดอกสะเดา ►ดอกสะเดา (Neem Flower) เป็นพืชผักสมุนไพรพื้นบ้าน เป็นพืชยื่นต้นขนาดใหญ่ ดอกเป็นช่อ มีก้านช่อดอกยาว ออกที่ปลายยอดกิ่ง มีดอกย่อยเล็กๆ อยู่บนก้านช่อ มีลักษณะทรงกลม ขนาด […]