ส้มจี๊ด (Kumquat) เป็นพืชตระกูลส้มชนิดหนึ่ง ผลมีทรงกลม มีขนาดเล็ก เปลือกหนาผิวเรียบเกลี้ยงลื่น ใช้เปลือกรับประทานได้ มีรสชาติเปรี้ยวจัด
ผลไม้

ส้มจี๊ด

ส้มจี๊ด ►ส้มจี๊ด (Kumquat) เป็นพืชตระกูลส้มชนิดหนึ่ง เป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็ก กิ่งมีหนามแหลมคม ผลมีลักษณะทรงกลม มีขนาดเล็ก เปลือกหนาผิวเรียบเกลี้ยงลื่น ใช้เปลือกรับประทานได้ ผลอ่ […]

ส้มเช้ง (Acidless Orange) พืชตระกูลส้มชนิดหนึ่ง มีถิ่นกำเนิดในจีน
ผลไม้

ส้มเช้ง

ส้มเช้ง ►ส้มเช้ง (Acidless Orange) เป็นพืชตระกูลส้มชนิดหนึ่ง เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลาง กิ่งมีหนามแหลมคม ผลมีลักษณะทรงกลม เปลือกหนามีต่อมน้ำมันทั่วผล เปลือกแกะออกง่าย ผลอ่อนมีสีเขี […]

ส้มเขียวหวาน (Mandarin Orange) เป็นพืชตระกูลส้มชนิดหนึ่ง มีหลายสายพันธุ์
ผลไม้

ส้มเขียวหวาน

ส้มเขียวหวาน ►ส้มเขียวหวาน (Mandarin Orange) เป็นพืชตระกูลส้มชนิดหนึ่ง มีหลายสายพันธุ์ เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลาง กิ่งมีหนามยาวเล็กน้อย ผลมีลักษณะกลมแป้น เปลือกบางผิวเรียบเกลี้ยงลื […]

ส้ม (Orange) ส้มเป็นผลไม้ยอดนิยม มีหลายสายพันธุ์หลายชนิด
ผลไม้

ส้ม

ส้ม ►ส้ม (Orange) ส้มเป็นผลไม้ยอดนิยม มีหลายสายพันธุ์หลายชนิด เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลาง กิ่งมีหนามยาวเล็กน้อย ผลมีลักษณะทรงกลมแป้น ผิวเปลือกนอกเรียบ ผลมีสีเขียวหรือสีเหลือง เนื้อฉ […]

ส้มโอ (Pomelo) เป็นผลไม้ยืนต้นขนาดกลาง ลำต้นมีกิ่งมีหนามยาวเล็กน้อยตระกูลส้ม ผลมีลักษณะกลมๆ คล้ายผลส้ม แต่ขนาดใหญ่กว่า มีรสชาติเปรี้ยวอมหวาน
ผลไม้

ส้มโอ

ส้มโอ ►ส้มโอ (Pomelo) เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลาง ลำต้นมีกิ่งมีหนามยาวเล็กน้อย เป็นพืชตระกูลส้ม เป็นผลไม้ชนิดหนึ่ง มีลักษณะกลมๆ คล้ายผลส้ม แต่ขนาดใหญ่กว่า มีรสชาติเปรี้ยวอมหวาน มีกล […]