ชมพู่ (Rose Apple) ผลกลมทรงรี รูปทรงคล้ายระฆังคว่ำ มีรสชาติหวานกรอบ มีกลิ่นหอม
ผลไม้

ชมพู่

ชมพู่ ►ชมพู่ (Syzygium) เป็นผลไม้ชนิดหนึ่ง เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลาง ต้นเป็นทรงพุ่มทึบ ผลมีลักษณะกลมทรงรี รูปทรงคล้ายระฆังคว่ำ มีรสชาติหวานกรอบ มีกลิ่นหอม มีถิ่นกำเนิดในประเทศอินเ […]