No Picture
ผัก

กระเทียมโทน

กระเทียมโทน ►กระเทียมโทน (Single Clove Garlic) เป็นพืชสมุนไพร เป็นเครื่องเทศชนิดหนึ่ง มีหัวใต้ดิน ไว้สะสมอาหาร มีลักษณะทรงกลมๆ มีหัวเดี่ยว ไม่มีเป็นกลีบ มีหัวเดี่ยว มีเปลือกสี […]