หัวบัวหิมะ (Yacon) อยู่วงศ์เดียวกับดอกทานตะวัน ลำต้นแทงออกจากเหง้าที่อยู่ใต้ดิน รากเป็นหัวสะสมอาหาร คล้ายหัวมันเทศมีสีน้ำตาล เนื้อแน่นฉ่ำน้ำสีเหลืองอ่อน รสชาติหวานกรอบ
ผัก

หัวบัวหิมะ

หัวบัวหิมะ ►หัวบัวหิมะ (Yacon) หรือเรียกว่า เสวี่ยเหลียนกว่อ เป็นพืชล้มลุก อยู่วงศ์เดียวกันกับดอกทานตะวัน มีลำต้นแทงออกจากเหง้าที่อยู่ใต้ดิน รากมีระบบรากฝอย ออกแผ่กระจายโดยรอบ […]