บีทรูท (Beetroot) ลำต้นสั้นๆอยู่ระหว่างรากกับใบ มีรากแก้วที่พองโต เรียกว่าหัวไว้เก็บสะสมอาหาร มีทรงกลม สีม่วงอมแดง สีแดงเลือดหมู สีเหลือง ตามสายพันธุ์ เนื้อแน่นฉ่ำน้ำรสชาติหวานกรอบ
ผัก

บีทรูท

บีทรูท ►บีทรูท (Beetroot) เป็นพืชล้มลุกขนาดเล็ก ลำต้นสั้นๆเชื่อมอยู่ระหว่างรากกับใบ มีระบบรากแก้ว เป็นรากแก้วที่พองโต เรียกว่าหัวไว้เก็บสะสมอาหาร มีหัวขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ ตาม […]