มันฝรั่ง (Potato) มีหัวอยู่ใต้ดิน ออกมาจากไหลของต้นจริง หัวมีทรงกลมรี มีขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ ตามสายพันธุ์ มีเปลือกบางเรียบ มีสีน้ำตาลหรือสีม่วง
ผัก

มันฝรั่ง

มันฝรั่ง ►มันฝรั่ง (Potato) เป็นพืชล้มลุกขนาดเล็ก มีทรงพุ่ม มีหัวอยู่ใต้ดิน ออกมาจากไหลของต้นจริง หัวมีลักษณะทรงกลมรี มีตาอยู่รอบๆหัว จะเก็บสะสมอาหาร แล้วขยายตัวออกเป็นหัวอยู่ […]