No Picture
พืชสมุนไพร

ฮอร์สแรดิช

ฮอร์สแรดิช ►ฮอร์สแรดิช (Horseradish) เป็นพืชล้มลุก เป็นพืชเมืองหนาว ลำต้นสั้นๆเชื่อมอยู่ระหว่างรากกับใบ มีระบบรากแก้ว เป็นรากแก้วที่พองโต เรียกว่าหัว ไว้เก็บสะสมอาหาร หัวมีลัก […]