No Picture
สูตรขนมหวาน

อัลมอนด์กรอบแก้ว

อัลมอนด์กรอบแก้ว ►อัลมอนด์กรอบแก้ว (Sugared Crispy Almonds) เมนูกรุบกรอบ รสชาติหอมหวานมันอร่อย อัลมอนด์ที่ได้จะกรุบกรอบ หอมหวานมัน กลมกล่อมพอดี ซึ่งนิยมทำรับประทานในประเทศต่าง […]

No Picture
สูตรขนมหวาน

อัลมอนด์เคลือบน้ำตาลอบเชย

อัลมอนด์เคลือบน้ำตาลอบเชย ►อัลมอนด์เคลือบน้ำตาลอบเชย เมนูกรุบกรอบ รสชาติหอมหวานมันอร่อย อัลมอนด์ที่ได้จะกรุบกรอบ หอมหวานมัน กลมกล่อมพอดี ซึ่งนิยมทำรับประทานในประเทศต่างๆ ในช่ว […]

No Picture
ธัญพืช

อัลมอนด์

อัลมอนด์ ►อัลมอนด์ (Almond) เป็นพืชยืนต้น เป็นพืชตระกูลถั่ว ผลเป็นผลเดี่ยว มีลักษณะทรงกลมรี มีขนอ่อนๆปกคลุม ผลอ่อนมีสีเขียว ผลแก่เปลือกแตกออกมีสีน้ำตาล ข้างในมีเมล็ด มีเปลือกห […]