No Picture
ผัก

อาร์ทิโชกสีเขียว

อาร์ทิโชกสีเขียว ►อาร์ทิโชกสีเขียว (Green Artichoke) อยู่วงศ์เดียวกับทานตะวัน เป็นพืชเมืองหนาว เจริญเติบโตได้ดีในอากาศเย็น เป็นพืชล้มลุก ดอกคล้ายดอกบัว ฐานรองดอกขนาดใหญ่ ก้านด […]