No Picture
ผลไม้

มะละกอฮอลแลนด์

มะละกอฮอลแลนด์ ►มะละกอฮอลแลนด์ (Holland Papaya) เป็นมะละกอสายพันธุ์หนึ่ง เป็นพืชล้มลุก เป็นผลไม้ที่รู้จักกันดี ผลเป็นผลเดี่ยว มีลักษณะทรงกรวย ไม่ยาวมาก มีเปลือกหนาผิวเรียบ ผลด […]