ส้มเขียวหวาน (Mandarin Orange) เป็นพืชตระกูลส้มชนิดหนึ่ง มีหลายสายพันธุ์
ผลไม้

ส้มเขียวหวาน

ส้มเขียวหวาน ►ส้มเขียวหวาน (Mandarin Orange) เป็นพืชตระกูลส้มชนิดหนึ่ง มีหลายสายพันธุ์ เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลาง กิ่งมีหนามยาวเล็กน้อย ผลมีลักษณะกลมแป้น เปลือกบางผิวเรียบเกลี้ยงลื […]