No Picture
พืชสมุนไพร

ไธม์

ไธม์ ►ไธม์ (Thymus) เป็นเครื่องเทศสมุนไพร เป็นพืชมีทรงพุ่มขนาดเล็ก ลำต้นเตี้ย ใบเป็นใบเดี่ยว ออกเรียงสลับกัน ใบมีลักษณะทรงรี มีขนาดเล็ก ขอบใบหยัก ใบมีสีเขียว มีขนอ่อนๆ มีก้านใ […]

No Picture
พืชสมุนไพร

ออริกาโน่

ออริกาโน่ ►ออริกาโน่ (Oregano) เป็นเครื่องเทศสมุนไพร เป็นพืชล้มลุกกึ่งเลื้อย มีทรงพุ่มขนาดเล็ก มีอายุประมาณ 2-3 ปี ใบเป็นใบเดี่ยว ออกตรงข้ามกัน ใบมีลักษณะคล้ายรูปหัวใจ มีขนาดเ […]

No Picture
พืชสมุนไพร

ใบกระวาน

ใบกระวาน ►ใบกระวาน (Bay leaf) เป็นเครื่องเทศสมุนไพร เป็นพืชยืนต้นขนาดเล็ก มีทรงพุ่ม ใบมีลักษณะทรงรีรูปหอก ขอบใบเรียบ ใบมีสีเขียว ใบด้านบนสีเข้มกว่าใบด้านล่าง มีก้านใบยาว มีกลิ […]

No Picture
พืชสมุนไพร

โรสแมรี่

โรสแมรี่ ►โรสแมรี่ (Rosemary) เป็นเครื่องเทศสมุนไพร เป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็ก มีทรงพุ่มมาก เป็นใบเดี่ยว ออกตรงข้ามกัน มีรูปร่างคล้ายเข็มยาว ใบมีลักษณะทรงยาวรีเล็กๆ เรียวตรง ขอบใบเ […]

พริก (Prik) ผลมีทรงรี ทรงกลมรี ปลายผลเรียว มีขนาดเล็ก มีขนาดใหญ่ ตามสายพันธุ์ ผลมีสีเขียวอ่อน สีแดง สีส้ม หรือสีเหลือง มีรสชาติหวานกรอบ เผ็ดน้อยหรือเผ็ดมาก ตามสายพันธุ์
พืชสมุนไพร

พริก

พริก ►พริก (Chili Pepper) เป็นพืชผักสมุนไพร มีทรงพุ่มขนาดเล็ก ผลเป็นผลเดี่ยว มีลักษณะทรงรี ทรงกลมรี ปลายผลเรียว มีขนาดเล็ก มีขนาดใหญ่ ตามสายพันธุ์ ผิวเปลือกหนาลื่นเป็นมัน ผลดิ […]