No Picture
ผลไม้

ไวท์เคอเรนท์

ไวท์เคอเรนท์ ►ไวท์เคอเรนท์ (White Currant) เป็นเคอเรนท์สายพันธุ์หนึ่ง เป็นพืชล้มลุกขนาดเล็ก มีทรงพุ่มขนาดเล็ก ผลเป็นผลเดี่ยว อยู่เป็นพวง มีลักษณะทรงกลมเล็กๆ ปลายผลมีจุกเล็กๆสี […]

แบล็กเคอเรนท์ (Blackcurrant) อยู่ในตระกูลเบอร์รี ผลทรงกลมเล็กๆ ปลายผลมีจุกเล็กๆ ผิวเรียบลื่น ผลสุกสีน้ำเงินเข้มหรือสีดำ มีเนื้อสีดำอมแดง เนื้อนุ่มฉ่ำน้ำ รสชาติเปรี้ยวอมหวานหรือเปรี้ยว
ผลไม้

แบล็กเคอเรนท์

แบล็กเคอเรนท์ ►แบล็กเคอเรนท์ (Blackcurrant) อยู่ในตระกูลเบอร์รี เป็นพืชล้มลุกขนาดเล็ก มีทรงพุ่มขนาดเล็ก ผลเป็นผลเดี่ยว อยู่เป็นพวง มีลักษณะทรงกลมเล็กๆ ปลายผลมีจุกเล็กๆ ผิวเปลื […]

เรดเคอเรนท์ (Red Currant) ผลอยู่เป็นพวง มีทรงกลมเล็กๆปลายผลมีจุกเล็กๆ ผิวเปลือกเรียบลื่น ผลอ่อนสีเขียว ผลสุกจะมีสีแดง มีเนื้อสีแดง เนื้อนุ่มฉ่ำน้ำ มีรสชาติเปรี้ยวอมหวานหรือเปรี้ยว
ผลไม้

เรดเคอเรนท์

เรดเคอเรนท์ ►เรดเคอเรนท์ (Red Currant) เป็นพืชล้มลุกขนาดเล็ก มีทรงพุ่มขนาดเล็ก ผลเป็นผลเดี่ยว อยู่เป็นพวง มีลักษณะทรงกลมเล็กๆ ปลายผลมีจุกเล็กๆ ผิวเปลือกเรียบลื่น ผลอ่อนสีเขียว […]