ถั่วลิสง (Peanut) เป็นพืชตระกูลถั่ว ผลเป็นฝักจะออกที่ใต้ดิน มีทรงกลมยาวมีลายเส้นชัดเจน เปลือกหนาแข็งเปราะสีน้ำตาล เมล็ดเรียงอยู่ภายในฝัก มีทรงกลมรี มีเยื่อบางหุ้มเมล็ด รสชาติหวานมัน
พืชสมุนไพร

ถั่วลิสง

ถั่วลิสง ►ถั่วลิสง (Peanut) เป็นพืชล้มลุก มีทรงพุ่ม เป็นพืชตระกูลถั่ว มีลักษณะลำต้นเดี่ยวตั้งตรง หรือทอดยอดเป็นเถาเลื้อย ผลออกเป็นฝัก จะออกที่ใต้ดิน มีลักษณะทรงกลมยาว มีลายเส้ […]