ข่าเป็นพืชสมุนไพร
พืชสมุนไพร

ข่า

ข่า ►ข่า (Galangal) เป็นพืชสมุนไพรไทย ที่เป็นที่รู้จักกันดี เป็นพืชตระกูลขิง เป็นพืชที่มีลำต้นอยู่ใต้ดินเรียกว่า “เหง้า” เป็นไม้ล้มลุก มีถิ่นกำเนิดในประเทศไทย และใ […]