มะปราง (Marian Plum) เป็นผลไม้มีลักษณะคล้ายกับมะยงชิด ผลทรงไข่กลมรี
ผลไม้

มะปราง

มะปราง ►มะปราง (Marian Plum) เป็นผลไม้คล้ายกับมะยงชิด เป็นผลไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ เป็นทรงพุ่มทึบ ผลมีลักษณะรูปทรงไข่กลมรี เปลือกเกลี้ยงบางเป็นมัน ผลอ่อนมีสีเขียวอ่อน มีรสชาติมัน ม […]