มะม่วงน้ำดอกไม้ (Barracuda Mango) ผลมีทรงรี เปลือกบาง ผลอ่อนสีเขียวเปรี้ยวมาก ผลสุกสีเหลือง เนื้อสีเหลืองแน่นนุ่มฉ่ำน้ำ มีเนื้อมาก มีรสชาติหวานฉ่ำ มีกลิ่นหอม
ผลไม้

มะม่วงน้ำดอกไม้

มะม่วงน้ำดอกไม้ ►มะม่วงน้ำดอกไม้ (Barracuda Mango) เป็นผลไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ เป็นทรงพุ่มทึบ ผลมีลักษณะรูปทรงรี ผิวเปลือกบาง ผลอ่อนมีสีเขียว มีรสชาติเปรี้ยวมาก มียางสีขาว ผลสุกมี […]

ขนุน-jackfruit พืชผักสมุนไพร เป็นผลไม้พื้นบ้าน เป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ เปลือกมีหนาม มีกลิ่นหอม
ผลไม้

ขนุน

ขนุน ►ขนุน (Jackfruit) เป็นพืชผักสมุนไพร เป็นผลไม้พื้นบ้าน เป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ มีผลเป็นลูก มีลักษณะกลมยาวรี เปลือกมีหนาม มีกลิ่นหอม มีรสชาติหวานหอม มีถิ่นกำเนิดในเอเชียใต้ แ […]