แก้วมังกร (Dragon Fruit) เป็นพืชล้มลุกในตระกูลกระบองเพชร
ผลไม้

แก้วมังกร

แก้วมังกร ►แก้วมังกร (Dragon Fruit) เป็นผลไม้ชนิดหนึ่ง เป็นพืชล้มลุกในตระกูลกระบองเพชร เป็นไม้เลื้อยที่มีอายุยืน ผลมีลักษณะทรงกลมหรือทรงรี ผิวเปลือกหนา มีสีแดงหรือสีเหลือง มีก […]