แคนตาลูป (Cantaloupe) ผลทรงกลม เปลือกแข็งผิวเรียบ หรือผิวมีลายตาข่ายนูนสีขาวทั่วผล มีสีเขียว สีเหลือง สีส้ม หรือสีขาวครีม ตามสายพันธุ์ รสชาติหวานหอมเย็น
ผลไม้

แคนตาลูป

แคนตาลูป ►แคนตาลูป (Cantaloupe) เป็นพืชล้มลุก เป็นเถาเลื้อย มีอายุสั้น ผลมีลักษณะทรงกลม มีเปลือกแข็ง ผิวเรียบ หรือผิวมีลายตาข่ายนูนสีขาวทั่วผล ตามสายพันธุ์ ผลมีสีเขียว สีเหลือ […]