No Picture
ผัก

แตงร้าน

แตงร้าน ►แตงร้าน (Long Cucumber) เป็นแตงกวาชนิดหนึ่ง เป็นไม้เลื้อย มีอายุสั้น ลำต้นเป็นเถาเลื้อย เถาแข็งและเหนียว ผลมีลักษณะทรงกลม ทรงกระบอก เรียวยาว ผลอ่อนมีหนามสั้นๆ ผลมีสีเ […]