แห้ว (Water Chestnut) มีลำต้นคล้ายต้นหอมหรือใบกก มีเหง้าสั้นอยู่ใต้ดินมีไหลยาว มีหัวที่ปลายไหล หัวมีทรงกลมแบน คล้ายหอมใหญ่ รสชาติหวานมันกรุบกรอบ
พืชสมุนไพร

แห้ว

แห้ว ►แห้ว (Water Chestnut) เป็นพืชล้มลุก มีลำต้นคล้ายต้นหอมหรือใบกก มีเหง้าสั้นอยู่ใต้ดิน มีไหลยาว มีหัวที่ปลายไหล หัวมีลักษณะทรงกลมแบน คล้ายหอมใหญ่ มีเปลือกหนาผิวมีปุ่มนูน เ […]