แอพริคอต (Apricot) ผลทรงกลม ผิวเปลือกมีขนนุ่มทั่วผล มีร่องกลางผลตามยาวชัดเจน มีก้านผลสั้น ผลดิบสีเขียว ผลสุกสีเหลือง สีส้ม เนื้อแน่นสีเหลือง รสชาติหวานอมเปรี้ยว มีกลิ่นหอม
ผลไม้

แอพริคอต

แอพริคอต ►แอพริคอต (Apricot) เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลาง มีทรงพุ่มขนาดกลาง ผลเป็นผลเดี่ยว มีลักษณะทรงกลม ผิวเปลือกมีขนนุ่มทั่วผล มีร่องกลางผลตามยาวชัดเจน มีก้านผลสั้น ผลดิบสีเขียว ผ […]