โทงเทงฝรั่ง (Cape Gooseberry) ผลทรงกลมรีเล็ก ผิวเปลือกเรียบเกลี้ยงเป็นมัน มีกลีบเลี้ยงบางลายคล้ายแห หุ้มผลอยู่เหมือนโคมไฟ ผลสุกสีเหลืองอมส้ม รสชาติเปรี้ยวอมหวาน
ผลไม้

โทงเทงฝรั่ง

โทงเทงฝรั่ง ►โทงเทงฝรั่ง (Cape Gooseberry) เป็นไม้ล้มลุกขนาดเล็ก มีอายุปีเดียว ต้นเป็นทรงพุ่ม ผลมีลักษณะทรงกลมรีเล็ก ผิวเปลือกเรียบเกลี้ยงเป็นมัน มีกลีบเลี้ยงบางลายคล้ายแห หุ้ […]