ย่านาง (Yanang) เป็นสมุนไพรพื้นบ้านของไทย เป็นไม้เถาเลื้อยยื่นต้น ใบทรงรีโคนใบมน ปลายใบเรียวแหลมสีเขียว ใช้ใบทำเครื่องดื่มได้ ใช้เพิ่มความกลมกล่อมอาหารของเมนูต่างๆ
พืชสมุนไพร

ย่านาง

ย่านาง ►ย่านาง (Yanang) เป็นพืชสมุนไพรพื้นบ้านของไทย เป็นไม้เถาเลื้อยยืนต้น ใช้เลื้อยเกาะไม้หลักหรือต้นไม้ใหญ่ ลำต้นมีลักษณะกลมๆ มีขนาดเล็ก เป็นเถาเหนียวมีสีเขียว ใบมีลักษณะทร […]