No Picture
พืชสมุนไพร

โรสแมรี่

โรสแมรี่ ►โรสแมรี่ (Rosemary) เป็นเครื่องเทศสมุนไพร เป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็ก มีทรงพุ่มมาก เป็นใบเดี่ยว ออกตรงข้ามกัน มีรูปร่างคล้ายเข็มยาว ใบมีลักษณะทรงยาวรีเล็กๆ เรียวตรง ขอบใบเ […]