ตำลึง (Ivy Gourd) เป็นพืชผักสมุนไพร เป็นไม้เลื้อยที่มีมือจับ ใช้สำหรับเลื้อยเกาะต้นไม้ใหญ่
ผัก

ตำลึง

ตำลึง ►ตำลึง (Ivy Gourd) เป็นพืชผักสมุนไพร เป็นไม้เลื้อยที่มีมือจับ ใช้เลื้อยเกาะไม้หลักหรือต้นไม้ใหญ่ มีสีเขียวจัด ตำลึงเป็นไม้เถา เป็นพืชยื่นต้น ใบและยอดตำลึง มีสีเขียวใช้รั […]